NPZ

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Read-Gene

Czas na czyste powietrze - kampania edukacyjna

Projekt Czas na czyste powietrze realizowany jest z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Stworzono go z powodu niskiego poziomu świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Obserwowana przez lata luka w systemowym kształceniu specjalistów, których wrażliwość na problem jest szczególnie istotna dla kształtowania prawidłowych postaw społecznych (lekarze, nauczyciele, dziennikarze oraz pracownicy administracji samorządowej i państwowej) wiąże się z tym, że do niedawna polskie społeczeństwo niemal nie dostrzegało problemu zanieczyszczeń powietrza, nie było też świadome ich źródeł oraz niekorzystnego wpływu na zdrowie. Najnowsze badania sugerują, że sytuacja ta powoli się poprawia, daleka jest jednak od optymalnej. Stąd edukacja w tym zakresie jest niezwykle ważnym zadaniem.

Certyfikowane kursy e-learningowe

dla Lekarzy

więcej

dla Nauczycieli

więcej

dla Liderów NGO i urzędników

więcej

dla Dziennikarzy

więcej

Aktualności

Strategia klimatyczna na szczycie Rady Europejskiej

22 marca 2019

Podczas wiosennego szczytu Rada Europejska omawiała wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi i długoterminowej strategii energetycznej. Kraje Wspólnoty mają powrócić do dyskusji na ten temat w czerwcu br. na kolejnym szczycie. Wśród konkluzji przedstawionych po zakończeniu szczytu znalazły się następujące zapisy.: „Rada Europejska: – potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz porozumienia paryskiego i uznaje, że […]

więcej

Zdrowa planeta, zdrowi ludzie

20 marca 2019

Zdrowie ludzi w poważnych tarapatach,  jeśli nie zostaną podjęte pilne działania w celu ochrony środowiska Podczas marcowej 4. Sesji Zgromadzenia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych w Nairobi, przedstawiono raport będący kompleksową oceną stanu środowiska naturalnego. Autorzy publikacji podali, że postępująca degradacja środowiska może zagrozić fundamentalnym podstawom naszego istnienia. Dwustu pięćdziesięciu twórców dokumentu, reprezentujący ponad siedemdziesiąt krajów świata, […]

więcej

Oslo – Zieloną Stolicą Europy 2019

19 marca 2019

Komisja Europejska przyznała Oslo prestiżowy tytuł Zielonej Stolicy Europy 2019. Nagroda przydzielana jest corocznie wybranemu miastu m.in. za poprawę jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska. Konkurs zainicjowano w roku 2008, a pierwsze wyróżnienie dostał dwa lata później Sztokholm. Po nim laur ten otrzymały następujące metropolie: 2011: Hamburg (Niemcy) 2012: Victoria (Hiszpania) 2013: Nantes (Francja) 2014: Kopenhaga […]

więcej

Patron projektu

prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

Wybitny patomorfolog, genetyk kliniczny oraz onkolog, założyciel i kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii PUM, Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych Read Gene. W kręgu zainteresowań badawczych naukowca znalazły się przede wszystkim zagadnienia z dziedziny genetyki klinicznej nowotworów.
Autor/współautor ponad 800 prac naukowych w tym około 700 publikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych nt. klinicznej i molekularnej genetyki nowotworów, cytowanych 20.817, bez autocytowań 19.244, H-index – 68.
Twórca i koordynator wielu projektów unijnych, takich jak np.: Rozwój polskiej sieci centrów nowotworów dziedzicznych, Rozwój rejestrów syndromu nowotworów rodzinnych w Europie Wschodniej. Redaktor czasopisma Hereditary Cancer in Clinical Praktice publikowanego pod auspicjami Union for International Cancer Control (UICC) – Nowotwory dziedziczne w praktyce klinicznej. Ekspert Unii Europejskiej w zakresie badań nad nowotworami dziedzicznymi, Członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Ekspertów na Europę i Afrykę w programie UICC Familial Cancer and Prevention, a także Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Krajowy Koordynator ERN GENTURIS – Europejskiej Sieci Referencyjnej zajmującej się transgraniczną opieką zdrowotną nad pacjentami z rzadkimi zespołami genetycznego ryzyka nowotworowego należy do grona Visiting scientist w instytutach Pasteura w Paryżu, Wistara i Nowotworów Jeffersona w Filadelfii.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Stradina w Rydze jest ponadto liderem i mentorem w programie badań nad wykrywaniem nowotworów dziedzicznych, obejmującym blisko półtora miliona mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, a także twórcą i aktywnym działaczem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych.

Jan Lubiński
Dane realizatora projektu

Read Gene SA
Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Dane kontaktowe

+48 91 441 72 50
czas.naczystepowietrze@interia.pl
ul. Akacjowa 2, 71-253 Szczecin