NPZ

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Read-Gene

Czas na czyste powietrze - kampania edukacyjna

Projekt Czas na czyste powietrze jest odpowiedzią na niski poziom świadomości społeczeństwa
na temat negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Obserwowana przez lata luka w systemowym kształceniu specjalistów, których wrażliwość na problem jest szczególnie istotna 
dla kształtowania prawidłowych postaw społecznych (lekarze, nauczyciele, dziennikarze oraz pracownicy administracji samorządowej i państwowej) wiąże się z tym, że do niedawna polskie społeczeństwo niemal nie dostrzegało problemu zanieczyszczeń powietrza, nie było też świadome ich źródeł oraz niekorzystnego wpływu na zdrowie. Stąd edukacja w tym zakresie jest niezwykle ważnym zadaniem.

Certyfikowane kursy e-learningowe

dla Lekarzy

więcej

dla Nauczycieli

więcej

dla Liderów NGO i urzędników

więcej

dla Dziennikarzy

więcej

Aktualności

„Bądź świadomy – walcz ze smogiem!” – XVI edycja Konkursu Ekologiczn

22 października 2018

Konkursu „Bądź świadomy – walcz ze smogiem” nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza atmosferycznego. Celem przedsięwzięcia jest wykształcenie u dzieci i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych oraz promowanie postaw mających na celu ochronę powietrza.

więcej

Spotkanie informacyjno-eksperckie „Czas na czyste powietrze” w Rzeszowie

19 października 2018

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Informacyjno-Eksperckie  Czas na czyste powietrze, które odbędzie się 25 października br. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie przy ul. Jana Dekerta 2. Początek o godz. 10.30. Konferencja realizowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, jest jednym z elementów cyklu złożonego z szesnastu podobnych wydarzeń organizowanych we wszystkich województwach. […]

więcej

Rozpoczęcie realizacji programu Czyste Powietrze

18 października 2018

Od 19 października 2018 do 30 czerwca 2027 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmować będą  wnioski o wsparcie projektu  z programu CZYSTE POWIETRZE. To priorytetowe zadanie  rządowe wpisuje się w realizację długofalowego programu, zmierzającego do poprawy jakości powietrza w Polsce.

więcej

Program „Czas na Czyste Powietrze” jednym z tematów konferencji „Bezpieczne ciepło 2018”

12 października 2018

W ramach VI Konferencji „Bezpieczne Ciepło 2018”, zorganizowanej przez Korporację Kominiarzy Polskich, Państwową Straż Pożarną, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarze dla Zdrowia, 11 października br. odbyło się w Opolu „Spotkanie Informacyjno-Eksperckie”. Celem wydarzenia było przekazanie słuchaczom licznie zgromadzonym w auli Politechniki wiedzy nt. zanieczyszczenia powietrza i jego szkodliwego wpływu […]

więcej

10 mln złotych na rozwój elektromobilności ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10 października 2018

NFOŚiGW wesprze powiaty, gminy oraz ich związki na działania związane z rozwojem elektromobilności. Wysokość wsparcia m.in. na wdrożenie strategii wpływającej na poprawę jakości powietrza będzie zależna od wielkości miast. Dla małych przewidziane jest dofinansowanie w wysokości do 50 tys. zł, dla dużych – do 100 tys. zł. Przy ustalaniu środków zadecyduje również liczba mieszkańców. Termin […]

więcej

Kongres Transportu Publicznego

8 października 2018

Ogromne znaczenie dla poprawy jakości powietrza w Polsce może mieć rozwój transportu publicznego. Od siedmiu lat przewoźnicy, organizatorzy transportu zbiorowego, politycy, producenci rozwiązań, a także naukowcy i eksperci spotykają się na Kongresie Transportu Publicznego, który organizowany jest przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i portal TransportPubliczny.pl. W tym roku spotkanie odbędzie się 11 i 12 października […]

więcej

Patron projektu

prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

Wybitny patomorfolog, genetyk kliniczny oraz onkolog, założyciel i kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii PUM, Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych Read Gene. W kręgu zainteresowań badawczych naukowca znalazły się przede wszystkim zagadnienia z dziedziny genetyki klinicznej nowotworów.
Autor/współautor ponad 800 prac naukowych w tym około 700 publikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych nt. klinicznej i molekularnej genetyki nowotworów, cytowanych 20.817, bez autocytowań 19.244, H-index – 68.
Twórca i koordynator wielu projektów unijnych, takich jak np.: Rozwój polskiej sieci centrów nowotworów dziedzicznych, Rozwój rejestrów syndromu nowotworów rodzinnych w Europie Wschodniej. Redaktor czasopisma Hereditary Cancer in Clinical Praktice publikowanego pod auspicjami Union for International Cancer Control (UICC) – Nowotwory dziedziczne w praktyce klinicznej. Ekspert Unii Europejskiej w zakresie badań nad nowotworami dziedzicznymi, Członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Ekspertów na Europę i Afrykę w programie UICC Familial Cancer and Prevention, a także Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Krajowy Koordynator ERN GENTURIS – Europejskiej Sieci Referencyjnej zajmującej się transgraniczną opieką zdrowotną nad pacjentami z rzadkimi zespołami genetycznego ryzyka nowotworowego należy do grona Visiting scientist w instytutach Pasteura w Paryżu, Wistara i Nowotworów Jeffersona w Filadelfii.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Stradina w Rydze jest ponadto liderem i mentorem w programie badań nad wykrywaniem nowotworów dziedzicznych, obejmującym blisko półtora miliona mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, a także twórcą i aktywnym działaczem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych.

Jan Lubiński
Dane realizatora projektu

Read Gene SA
Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Dane kontaktowe

+48 91 441 72 50
czas.naczystepowietrze@interia.pl
ul. Akacjowa 2, 71-253 Szczecin