Skip links

dla Lekarzy

Czytaj więcej ...

dla Nauczycieli

Czytaj więcej ...

dla Liderów NGO

Czytaj więcej ...

dla Dziennikarzy

Czytaj więcej ...
Pierwsze prace konkursowe

Pierwsze prace konkursowe

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy, że napływają już pierwsze projekty konkursowe od zaangażowanych uczestników „Konkursu na SMOGOGRAFIKĘ”. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszej pracy przedstawiającej źródła zanieczyszczeń powietrza, substancje szkodliwe obecne w powietrzu i ich dopuszczalne normy stężeń,  a także sposoby ich redukcji bądź eliminacji. Konkurs skierowany jest do osób (w wieku do 12 do 18 […]

Czas na Wrocław

Czas na Wrocław

Jednym z najpilniejszych i najważniejszych wyzwań dla zdrowia publicznego są efektywne starania o ograniczanie zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju. Ciekawą formą szeroko zakrojonej edukacji społecznej w tym zakresie jest kampania Czas na czyste powietrze realizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przez Centrum Badawczo-Rozwojowe READ-GENE. O tym, jak zanieczyszczone powietrze wpływa na zdrowie [...]

O projekcie


Projekt Czas na Czyste Powietrze jest próbą poszerzenia świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie wpływu emisji zanieczyszczeń powietrza na środowisko,
a tym samym na zdrowie człowieka. Skupimy się głównie na zanieczyszczeniach pochodzących ze źródeł komunalno-bytowych i transportu drogowego.

Braki w systemowym  kształceniu w zakresie edukacji ekologicznej i konsumenckiej są przyczyną ignorowania codziennych zmian jakości środowiska i traktowania ich jako mało istotne. Skutkuje to niedostrzeganiem  poważnych konsekwencji dla zdrowia i życia.

Działania zaplanowane w projekcie są ogólnopolską, aktywną i włączającą edukacją. Skupimy się na komunikowaniu głównych argumentów do opiniotwórczych grup zawodowych, czyli Lekarzy, Nauczycieli, Liderów NGODziennikarzy.

więcej >

Nasi eksperci


Wybitny patomorfolog, genetyk i onkolog kieruje Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie. W kręgu Jego zainteresowań badawczych znalazły się przede wszystkim zagadnienia z dziedziny genetyki klinicznej nowotworów. Autor blisko 200 prac naukowych na temat klinicznej i molekularnej genetyki nowotworów jest twórcą i koordynatorem kilku projektów unijnych, w tym m.in. „Rozwój polskiej sieci centrów nowotworów dziedzicznych” czy ”Rozwój rejestrów syndromu nowotworów rodzinnych w Europie Wschodniej”, a także redaktorem czasopisma publikowanego pod auspicjami Union for International Cancer Control (UICC) - „Nowotwory dziedziczne w praktyce klinicznej”.

Członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Ekspertów na Europę i Afrykę w programie UICC „Familial Cancer and Prevention", Zarządu Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Visiting scientist w instytutach Pasteura w Paryżu, Wistara i Nowotworów Jeffersona w Filadelfii, doktor honoris causa Uniwersytetu Stradina w Rydze.

Twórca programu badań nad wykrywaniem nowotworów dziedzicznych dla ludności województwa zachodniopomorskiego. obejmującego ok. 1,5 miliona ludzi, w projekcie pełni rolę lidera i mentora.

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w zakresie procesów zarządzania ochroną środowiska, oddziaływania na środowisko przedsięwzięć transportowych oraz konsultacji społecznych przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych i przemysłowych. Naukowo zajmuje się oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie człowieka. Były doradca Ministra Środowiska, obecnie m.in. członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Przewodniczący Głównej Komisji Młodzieży w Naczelnej Organizacji Technicznej.
Specjalista alergologii i chorób wewnętrznych. Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP. Od blisko 20 lat prowadzi intensywną działalność edukacyjną, zarówno środowiska medycznego, jak i samych pacjentów. Czynnie uczestniczy w społecznych konsultacjach organizowanych w ramach forum „Dialog dla Zdrowia” przy Ministrze Zdrowia oraz w projekcie „Liczy się każdy oddech” w strukturach Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2010 r. organizator ogólnopolskiej akcji bezpłatnych badań spirometrycznych pn. Polskie Dni Spirometrii . Wyróżniony w 2015 r. prestiżową nagrodą Świętego Kamila przyznawaną z okazji Światowego Dnia Chorego za "prowadzoną z żołnierską konsekwencją walkę o każdy oddech chorych (...)". Obecnie pracuje w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, prowadząc badania nad wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Autor i współautor prac oryginalnych naukowych poświęconych wpływowi zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka m.in. monografii pt. "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka", ISBN 978-83-943065-0-2. Współorganizator corocznych konferencji “Dum Spiro Spero”. W projekcie pełni rolę Koordynatora Edukacji Lekarzy.

Do pobrania


Opracowania

Pobierz

Materiały promocyjne

Pobierz

Prezentacje

Pobierz

Multimedia

Pytanie na śniadanie - Czyste powietrze

VI konferencja naukowa im. Wojciecha Lubińskiego

VII Konferencja naukowa im. Wojciecha Lubińskiego

Kontakt

READ GENE SA
Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)


Return to top of page