NPZ

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Read-Gene

Czas na czyste powietrze - kampania edukacyjna

Projekt Czas na czyste powietrze realizowany jest z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Stworzono go z powodu niskiego poziomu świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Obserwowana przez lata luka w systemowym kształceniu specjalistów, których wrażliwość na problem jest szczególnie istotna dla kształtowania prawidłowych postaw społecznych (lekarze, nauczyciele, dziennikarze oraz pracownicy administracji samorządowej i państwowej) wiąże się z tym, że do niedawna polskie społeczeństwo niemal nie dostrzegało problemu zanieczyszczeń powietrza, nie było też świadome ich źródeł oraz niekorzystnego wpływu na zdrowie. Najnowsze badania sugerują, że sytuacja ta powoli się poprawia, daleka jest jednak od optymalnej. Stąd edukacja w tym zakresie jest niezwykle ważnym zadaniem.

Certyfikowane kursy e-learningowe

dla Lekarzy

więcej

dla Nauczycieli

więcej

dla Liderów NGO i urzędników

więcej

dla Dziennikarzy

więcej

Aktualności

50-letnie modele klimatyczne przewidywały globalne ocieplenie

06 grudnia 2019

Wiele osób uważa, że problem zmian klimatu jest jedynie marketingowym chwytem, który pozwala zarobić na naiwności ludzkiej ogromne pieniądze. W ostatnim czasie coraz więcej sceptyków zmienia zdanie na ten temat, gdyż klimatolodzy od początku lat siedemdziesiątych mają nowe narzędzie – modele klimatyczne oraz skomplikowane programy komputerowe i urządzenia pozwalające przewidzieć przyszłe temperatury globalne. Na początku […]

więcej

Zalecenia WHO dla COP25 w celu wzmocnienia globalnego zdrowia

05 grudnia 2019

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała rządy, przedsiębiorstwa, instytucje i podmioty finansowe do zapewnienia ambitnego COP, zalecając pięć następujących kluczowych działań, które zwiększą ambicje klimatyczne i ochronią nasze zdrowie: Ratowanie życia, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i czystego powietrza Zanieczyszczenie powietrza zabija ponad siedem milionów ludzi rocznie, a 2/3 zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz pochodzi ze spalania paliw […]

więcej

Choroby płuc coraz częstsze także z powodu zanieczyszczenia powietrza

04 grudnia 2019

Z danych Europejskiej Fundacji na rzecz Płuc (ELF) wynika, że choroby układu oddechowego są szóstą przyczyną zgonów na świecie. W Europie jeden na osiem zgonów związanych jest z tymi schorzeniami i co roku są one odpowiedzialne za ok. 6 mln hospitalizacji. Podczas spotkania prasowego w Warszawie, kierownik Kliniki Chorób Dziecięcych i Noworodkowych z Centrum Alergologii […]

więcej

Patron projektu

prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

Wybitny patomorfolog, genetyk kliniczny oraz onkolog, założyciel i kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii PUM, Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych Read Gene. W kręgu zainteresowań badawczych naukowca znalazły się przede wszystkim zagadnienia z dziedziny genetyki klinicznej nowotworów.
Autor/współautor ponad 800 prac naukowych w tym około 700 publikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych nt. klinicznej i molekularnej genetyki nowotworów, cytowanych 20.817, bez autocytowań 19.244, H-index – 68.
Twórca i koordynator wielu projektów unijnych, takich jak np.: Rozwój polskiej sieci centrów nowotworów dziedzicznych, Rozwój rejestrów syndromu nowotworów rodzinnych w Europie Wschodniej. Redaktor czasopisma Hereditary Cancer in Clinical Praktice publikowanego pod auspicjami Union for International Cancer Control (UICC) – Nowotwory dziedziczne w praktyce klinicznej. Ekspert Unii Europejskiej w zakresie badań nad nowotworami dziedzicznymi, Członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Ekspertów na Europę i Afrykę w programie UICC Familial Cancer and Prevention, a także Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Krajowy Koordynator ERN GENTURIS – Europejskiej Sieci Referencyjnej zajmującej się transgraniczną opieką zdrowotną nad pacjentami z rzadkimi zespołami genetycznego ryzyka nowotworowego należy do grona Visiting scientist w instytutach Pasteura w Paryżu, Wistara i Nowotworów Jeffersona w Filadelfii.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Stradina w Rydze jest ponadto liderem i mentorem w programie badań nad wykrywaniem nowotworów dziedzicznych, obejmującym blisko półtora miliona mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, a także twórcą i aktywnym działaczem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych.

Jan Lubiński
Dane realizatora projektu

Read Gene SA
Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Dane kontaktowe

+48 91 441 72 50
czas.naczystepowietrze@interia.pl
ul. Akacjowa 2, 71-253 Szczecin