NPZ

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Read-Gene

Czas na czyste powietrze - kampania edukacyjna

Projekt Czas na czyste powietrze jest odpowiedzią na niski poziom świadomości społeczeństwa
na temat negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Obserwowana przez lata luka w systemowym kształceniu specjalistów, których wrażliwość na problem jest szczególnie istotna 
dla kształtowania prawidłowych postaw społecznych (lekarze, nauczyciele, dziennikarze oraz pracownicy administracji samorządowej i państwowej) wiąże się z tym, że do niedawna polskie społeczeństwo niemal nie dostrzegało problemu zanieczyszczeń powietrza, nie było też świadome ich źródeł oraz niekorzystnego wpływu na zdrowie. Stąd edukacja w tym zakresie jest niezwykle ważnym zadaniem.

Certyfikowane kursy e-learningowe

dla Lekarzy

więcej

dla Nauczycieli

więcej

dla Liderów NGO i urzędników

więcej

dla Dziennikarzy

więcej

Aktualności

SMOG Katowice – spotkanie informacyjno-eksperckie

15 maja 2018

W stolicy województwa śląskiego odbyło się czwarta konferencja z cyklu Spotkanie informacyjno-eksperckich, organizowana w ramach kampanii Czas na czyste powietrze. W murach Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego zaproszeni eksperci wygłosili 11 kwietnia 2018 roku wykłady na temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce i jego niekorzystnego działania na zdrowie. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością m.in. Marszałek Województwa Śląskiego – Michał […]

więcej

Green Week – Zielony Tydzień

Green Week – Zielony Tydzień 22–25 maja 2018 Green Week, to największa doroczna konferencja na temat ochrony środowiska. Tydzień oficjalnie zostanie otwarty w Utrechcie (Holandia) – 21 maja, a jego zakończenie odbędzie się w Madrycie 25 maja. Szczyt Zielonych Miast zaplanowano przeprowadzić w Brukseli od 22 do 24 maja br. Wydarzenie jest okazją do wymiany […]

więcej

Kurs specjalizacyny dla dzienniakrzy Medicinaria

11 kwietnia 2018

Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia wspólnie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie zorganizowało 10 kwietnia 2018 roku kolejną, dziewiątą już edycję kursów specjalizacyjnych dla dziennikarzy z cyklu Medicinaria. Tym razem spotkanie poświęcono w całości niekorzystnemu wpływowi zanieczyszczeń powietrza na ludzki organizm. Forum edukacyjne dziennikarzy było jednym z elementów kampanii Czas na czyste powietrze finansowanej ze […]

więcej

Patron projektu

prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

Wybitny patomorfolog, genetyk kliniczny oraz onkolog, założyciel i kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii PUM, Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych Read Gene. W kręgu zainteresowań badawczych naukowca znalazły się przede wszystkim zagadnienia z dziedziny genetyki klinicznej nowotworów.
Autor/współautor ponad 800 prac naukowych w tym około 700 publikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych nt. klinicznej i molekularnej genetyki nowotworów, cytowanych 20.817, bez autocytowań 19.244, H-index – 68.
Twórca i koordynator wielu projektów unijnych, takich jak np.: Rozwój polskiej sieci centrów nowotworów dziedzicznych, Rozwój rejestrów syndromu nowotworów rodzinnych w Europie Wschodniej. Redaktor czasopisma Hereditary Cancer in Clinical Praktice publikowanego pod auspicjami Union for International Cancer Control (UICC) – Nowotwory dziedziczne w praktyce klinicznej. Ekspert Unii Europejskiej w zakresie badań nad nowotworami dziedzicznymi, Członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Ekspertów na Europę i Afrykę w programie UICC Familial Cancer and Prevention, a także Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Krajowy Koordynator ERN GENTURIS – Europejskiej Sieci Referencyjnej zajmującej się transgraniczną opieką zdrowotną nad pacjentami z rzadkimi zespołami genetycznego ryzyka nowotworowego należy do grona Visiting scientist w instytutach Pasteura w Paryżu, Wistara i Nowotworów Jeffersona w Filadelfii.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Stradina w Rydze jest ponadto liderem i mentorem w programie badań nad wykrywaniem nowotworów dziedzicznych, obejmującym blisko półtora miliona mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, a także twórcą i aktywnym działaczem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych.

Jan Lubiński
Dane realizatora projektu

Read Gene SA
Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Dane kontaktowe

+48 91 441 72 50
czas.naczystepowietrze@interia.pl
ul. Akacjowa 2, 71-253 Szczecin