NPZ

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Read-Gene

Czas na czyste powietrze - kampania edukacyjna

Projekt Czas na czyste powietrze jest odpowiedzią na niski poziom świadomości społeczeństwa
na temat negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Obserwowana przez lata luka w systemowym kształceniu specjalistów, których wrażliwość na problem jest szczególnie istotna 
dla kształtowania prawidłowych postaw społecznych (lekarze, nauczyciele, dziennikarze oraz pracownicy administracji samorządowej i państwowej) wiąże się z tym, że do niedawna polskie społeczeństwo niemal nie dostrzegało problemu zanieczyszczeń powietrza, nie było też świadome ich źródeł oraz niekorzystnego wpływu na zdrowie. Stąd edukacja w tym zakresie jest niezwykle ważnym zadaniem.

Certyfikowane kursy e-learningowe

dla Lekarzy

więcej

dla Nauczycieli

więcej

dla Liderów NGO i urzędników

więcej

dla Dziennikarzy

więcej

Aktualności

Konkurs „Produkt w obiegu”

21 września 2018

Termin składania wniosków upływa 1 października 2018 roku Ministerstwo Środowisko podało informację, że akces udziału w konkursie „Produkt w obiegu” można zgłosić do pierwszego października br. Przedsięwzięcie przeznaczone jest dla producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców. W pierwszym jego etapie jury  oceni zgłoszenia, a kolejnym będzie  przedstawienie nominowanych produktów lub projektów na wystawie podczas tegorocznych targów Pol-Eco […]

więcej

„Czas na Czyste Powietrze” sesja specjalna na konferencji szkoleniowo-informacyjnej „Polka w Europie”

19 września 2018

„Polka w Europie”, to unikalna na skalę europejską konferencja szkoleniowo-informacyjna dla dziennikarzy. W tym roku, siedemnasta już edycja organizowana od 21 do 23 września odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim. W konferencji weźmie udział około stu przedstawicieli mediów. Dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni oraz internetowi z ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych publikatorów wysłuchają kilkudziesięciu wykładów wygłoszonych przez wybitnych […]

więcej

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

13 września 2018

Tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu odbędzie się pod hasłem: Inteligentny i zrównoważony transport – inwestycja dla Europy. Z tej okazji od 16 do 22 września zorganizowanych zostanie wiele ciekawych imprez, wśród nich między innymi: piesze i rowerowe rajdy, wystawy, happeningi i konferencje. Punktem kulminacyjnym będzie obchodzony co roku 22 września Europejski Dzień bez Samochodu.

więcej

Patron projektu

prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

Wybitny patomorfolog, genetyk kliniczny oraz onkolog, założyciel i kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii PUM, Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych Read Gene. W kręgu zainteresowań badawczych naukowca znalazły się przede wszystkim zagadnienia z dziedziny genetyki klinicznej nowotworów.
Autor/współautor ponad 800 prac naukowych w tym około 700 publikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych nt. klinicznej i molekularnej genetyki nowotworów, cytowanych 20.817, bez autocytowań 19.244, H-index – 68.
Twórca i koordynator wielu projektów unijnych, takich jak np.: Rozwój polskiej sieci centrów nowotworów dziedzicznych, Rozwój rejestrów syndromu nowotworów rodzinnych w Europie Wschodniej. Redaktor czasopisma Hereditary Cancer in Clinical Praktice publikowanego pod auspicjami Union for International Cancer Control (UICC) – Nowotwory dziedziczne w praktyce klinicznej. Ekspert Unii Europejskiej w zakresie badań nad nowotworami dziedzicznymi, Członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Ekspertów na Europę i Afrykę w programie UICC Familial Cancer and Prevention, a także Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Krajowy Koordynator ERN GENTURIS – Europejskiej Sieci Referencyjnej zajmującej się transgraniczną opieką zdrowotną nad pacjentami z rzadkimi zespołami genetycznego ryzyka nowotworowego należy do grona Visiting scientist w instytutach Pasteura w Paryżu, Wistara i Nowotworów Jeffersona w Filadelfii.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Stradina w Rydze jest ponadto liderem i mentorem w programie badań nad wykrywaniem nowotworów dziedzicznych, obejmującym blisko półtora miliona mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, a także twórcą i aktywnym działaczem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych.

Jan Lubiński
Dane realizatora projektu

Read Gene SA
Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Dane kontaktowe

+48 91 441 72 50
czas.naczystepowietrze@interia.pl
ul. Akacjowa 2, 71-253 Szczecin