NPZ

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Read-Gene

Czas na czyste powietrze - kampania edukacyjna

Projekt Czas na czyste powietrze jest odpowiedzią na niski poziom świadomości społeczeństwa
na temat negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Obserwowana przez lata luka w systemowym kształceniu specjalistów, których wrażliwość na problem jest szczególnie istotna 
dla kształtowania prawidłowych postaw społecznych (lekarze, nauczyciele, dziennikarze oraz pracownicy administracji samorządowej i państwowej) wiąże się z tym, że do niedawna polskie społeczeństwo niemal nie dostrzegało problemu zanieczyszczeń powietrza, nie było też świadome ich źródeł oraz niekorzystnego wpływu na zdrowie. Stąd edukacja w tym zakresie jest niezwykle ważnym zadaniem.

Certyfikowane kursy e-learningowe

dla Lekarzy

więcej

dla Nauczycieli

więcej

dla Liderów NGO i urzędników

więcej

dla Dziennikarzy

więcej

Aktualności

Komunikat Read-Gene

28 lutego 2018

INFORMACJA PRASOWA Bardzo obniżone ryzyko raków u kobiet z niskim stężeniem arsenu we krwi Zespół polskich naukowców z ośrodka badawczego READ-GENE SA i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odkrył nieopisywaną dotąd, bardzo mocną korelację między ryzykiem raków u kobiet, a stężeniem arsenu w organizmie. W badaniu ok. 1500 kobiet, które obserwowano przez ponad 3 lata […]

więcej

Konkurs „Na tropie”

Polecamy Państwa uwadze ciekawy konkurs skierowany do uczniów I, II i III klas polskich szkół publicznych ponadpodstawowych (sugerowany wiek uczniów: 16-17 lat), położonych w gminach o liczbie mieszkańców do 100 tysięcy. więcej https://www.eog.gov.pl/strony/wiadomosci/konkurs-edukacyjny-na-tropie https://www.konkursnatropie.pl/

więcej

SMOG szkodzi każdemu z nas – śniadanie prasowe w MPiT

7 lutego 2018

W Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 5 lutego 2018 roku odbyło się śniadanie prasowe na temat działań jakie podejmują resorty przedsiębiorczości oraz zdrowia na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli minister Jadwiga Emilewicz, wiceminister Piotr Woźny oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski. Pani Minister poinformowała dziennikarzy o proponowanych zmianach regulacji prawnych, dotyczących  systemowego programu […]

więcej

Patron projektu

prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

Wybitny patomorfolog, genetyk i onkolog kieruje Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie. W kręgu Jego zainteresowań badawczych znalazły się przede wszystkim zagadnienia z dziedziny genetyki klinicznej nowotworów. Autor blisko 200 prac naukowych na temat klinicznej i molekularnej genetyki nowotworów jest twórcą i koordynatorem kilku proj ektów unijnych, w tym m.in. „Rozwój polskiej sieci centrów nowotworów dziedzicznych” czy ”Rozwój rejestrów syndromu nowotworów rodzinnych w Europie Wschodniej”, a także redaktorem czasopisma publikowanego pod auspicjami Union for International Cancer Control (UICC) - „Nowotwory dziedziczne w praktyce klinicznej”.

Jan Lubiński
Dane realizatora projektu

Read Gene SA
Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Dane kontaktowe

+48 91 441 72 50
czas.naczystepowietrze@interia.pl
ul. Akacjowa 2, 71-253 Szczecin