NPZ

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Read-Gene

Czas na czyste powietrze - kampania edukacyjna

Projekt Czas na czyste powietrze realizowany jest z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Stworzono go z powodu niskiego poziomu świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Obserwowana przez lata luka w systemowym kształceniu specjalistów, których wrażliwość na problem jest szczególnie istotna dla kształtowania prawidłowych postaw społecznych (lekarze, nauczyciele, dziennikarze oraz pracownicy administracji samorządowej i państwowej) wiąże się z tym, że do niedawna polskie społeczeństwo niemal nie dostrzegało problemu zanieczyszczeń powietrza, nie było też świadome ich źródeł oraz niekorzystnego wpływu na zdrowie. Najnowsze badania sugerują, że sytuacja ta powoli się poprawia, daleka jest jednak od optymalnej. Stąd edukacja w tym zakresie jest niezwykle ważnym zadaniem.

Certyfikowane kursy e-learningowe

dla Lekarzy

więcej

dla Nauczycieli

więcej

dla Liderów NGO i urzędników

więcej

dla Dziennikarzy

więcej

Aktualności

Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w Polsce

15 stycznia 2019

Na podstawie badań zebranych przez Państwowy Monitoring Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał raport Zanieczyszczenie powietrza na stacjach tła miejskiego w Polsce w 2017 roku. Publikacja powstała dzięki informacjom przekazywanym przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ) do GIOŚ, a informacje dotyczące stężeń WWA z innych krajów Europy pochodzą z bazy danych prowadzonej przez Europejską Agencję […]

więcej

Gala konkursu dziennikarz medyczny 2018 roku: Ambasador Czystego Powietrza

11 stycznia 2019

W piątek, 18 stycznia 2019 roku, o godzinie 18.00 w warszawskim hotelu AirPort Okęcie przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 24, z udziałem przedstawicieli świata mediów i medycyny odbędzie się Konferencja Noworoczna, organizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia. W programie zaplanowano między innymi przeprowadzenie Gali Konkursu Dziennikarz Medyczny 2018 Roku, podczas której czterech Autorów najlepszych prac publikowanych w […]

więcej

Warsztaty informacyjne na rzecz czystego powietrza

10 stycznia 2019

W sali konferencyjnej Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie, 24 stycznia 2019 roku odbędzie się jedno z wielu spotkań prowadzonych na zasadzie warsztatów informacyjnych przygotowywanych w ramach działań na rzecz czystego powietrza. Celem projektu realizowanego m.in. przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym …jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza […]

więcej

Patron projektu

prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

Wybitny patomorfolog, genetyk kliniczny oraz onkolog, założyciel i kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii PUM, Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych Read Gene. W kręgu zainteresowań badawczych naukowca znalazły się przede wszystkim zagadnienia z dziedziny genetyki klinicznej nowotworów.
Autor/współautor ponad 800 prac naukowych w tym około 700 publikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych nt. klinicznej i molekularnej genetyki nowotworów, cytowanych 20.817, bez autocytowań 19.244, H-index – 68.
Twórca i koordynator wielu projektów unijnych, takich jak np.: Rozwój polskiej sieci centrów nowotworów dziedzicznych, Rozwój rejestrów syndromu nowotworów rodzinnych w Europie Wschodniej. Redaktor czasopisma Hereditary Cancer in Clinical Praktice publikowanego pod auspicjami Union for International Cancer Control (UICC) – Nowotwory dziedziczne w praktyce klinicznej. Ekspert Unii Europejskiej w zakresie badań nad nowotworami dziedzicznymi, Członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Ekspertów na Europę i Afrykę w programie UICC Familial Cancer and Prevention, a także Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Krajowy Koordynator ERN GENTURIS – Europejskiej Sieci Referencyjnej zajmującej się transgraniczną opieką zdrowotną nad pacjentami z rzadkimi zespołami genetycznego ryzyka nowotworowego należy do grona Visiting scientist w instytutach Pasteura w Paryżu, Wistara i Nowotworów Jeffersona w Filadelfii.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Stradina w Rydze jest ponadto liderem i mentorem w programie badań nad wykrywaniem nowotworów dziedzicznych, obejmującym blisko półtora miliona mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, a także twórcą i aktywnym działaczem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych.

Jan Lubiński
Dane realizatora projektu

Read Gene SA
Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Dane kontaktowe

+48 91 441 72 50
czas.naczystepowietrze@interia.pl
ul. Akacjowa 2, 71-253 Szczecin