NFOŚiGW wesprze powiaty, gminy oraz ich związki na działania związane z rozwojem elektromobilności. Wysokość wsparcia m.in. na wdrożenie strategii wpływającej na poprawę jakości powietrza będzie zależna od wielkości miast. Dla małych przewidziane jest dofinansowanie w wysokości do 50 tys. zł, dla dużych – do 100 tys. zł. Przy ustalaniu środków zadecyduje również liczba mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 15 października 2018 roku.

Szczegóły naboru
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii–transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze-/

Więcej
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1304,nfosigw-wesprze-samorzady-w-rozwoju-elektromobilnosci.html