Od września 2018 roku realizowany jest w Polsce Program Priorytetowy Czyste Powietrze. Anna Król – Wiceprezes NFOŚiGW wyjaśniła, że celem Projektu jest „ …wyeliminowanie możliwości spalania w gospodarstwach domowych najgorszej jakości paliw i wymianę przestarzałych, wysokoemisyjnych pieców na nowoczesne niskoemisyjne kotły z automatycznym podawaniem paliwa oraz pełną kontrolą procesu spalania. Niestety, wielu właścicieli domów nie stać na tak duży wydatek. Dlatego stworzono Program również dlatego, by (…) wspomóc finansowo tych mieszkańców, których sytuacja materialna nie pozwala w całości sfinansować wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja wynosi 53 tys. zł. Jeśli realizacja inwestycji przekroczy tę sumę, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Przewiduje się dofinansowania m.in. następujących działań:

  • wymiana starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż
    nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji
    fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Założono, że Program Priorytetowy Czyste Powietrze potrwa do 2029 roku, przy czym Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęły do 3 grudnia br. ponad 16 tysięcy podań. Wnioski o dotacje są analizowane i podpisywane”, powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk, informując jednocześnie, że wypłacanie środków rozpocznie się na początku przyszłego roku.

Więcej

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/kontakt/

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1341,chcesz-wymienic-piec-i-ocieplic-swoj-dom-wez-dofinansowanie-z-programu-priorytetowego-czyste-powietrze.html

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/informacje/

Kontakt
Infolinia: (+48) 22 45 90 945

Godziny działania infolinii: 7.30–15.30
CzystePowietrze@nfosigw.gov.pl