Podczas Gali konkursu DZIENNIKARZ MEDYCZNY 2018 ROKU, po raz drugi Autorom najlepszych publikacji na temat zagrożeń zdrowotnych, wynikających z zanieczyszczenia powietrza i środowiska przyznano Honorowy Tytuł AMBASADOR CZYSTEGO POWIETRZA. Konkurs przeprowadzono w ramach kampanii edukacyjnej Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, zatytułowanej „Czas na Czyste Powietrze”.

Zgodnie z tradycją noworocznych spotkań, wieczór rozpoczęto prezentacją dwóch ciekawych wykładów dotyczących aktualnych problemów z obszaru medycyny, psychologii oraz farmacji. O polityce zdrowotnej w aspekcie rynku farmaceutycznego w Polsce mówili Pani Irena Rej – prezes Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA, a także dr n. med. Jakub Gierczyński – ekspert systemu ochrony zdrowia z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Z kolei dr Leszek Mellibruda – psycholog społeczny, w swoim wystąpieniu przedstawił „Dyskretny urok nowej postaci zdrowia”.

Następnie odbyła się zasadnicza część uroczystości, czyli przedstawienie Autorów najlepszych publikacji medialnych, poruszających w roku 2018 tematykę dotyczącą szeroko rozumianego zdrowia.

Tytuł DZIENNIKARZ MEDYCZNY ROKU 2018 otrzymali:
  • red. Katarzyna Pinkosz ze „Świata Lekarza” i „Do Rzeczy” – za publikacje prasowe,
  • red. Krzysztof Czerwiecki z Radia RPL FM Płock – za audycje radiowe,
  • red. Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska <http://www.prawo.pl>, www.prawo.pl – za materiały internetowe,
  • za programy telewizyjne tytuł przyznano ex aequo red. Wioletcie Leończuk z TVP3 Warszawa oraz red. Marii Zawale z Telewizji Silesia (TVS).
Honorowy Tytuł AMBASADOR CZYSTEGO POWIETRZA
za profesjonalizm i ciekawe ujęcie w mass mediach trudnego tematu związanego z wpływem zanieczyszczenia powietrza m.in. na zdrowie, odebrały:
  • red. Jolanta Hodor z „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej” – za publikacje prasowe,
  • red. Małgorzata Kownacka z Polskiego Radia – za audycje radiowe,
  • red. Maria Zawała z Telewizji Silesia (TVS) – za programy telewizyjne,
  • red. Karina Konieczna z fakt.pl – za artykuły internetowe.

Rozwiązanie kolejnej edycji konkursu dla dziennikarzy AMBASADOR CZYSTEGO POWIETRZA, tym razem za publikacje z roku 2019, odbędzie się w grudniu br.

Organizatorzy wydarzenia, gratulując tegorocznym Zwycięzcom, gorąco zachęcają do podejmowania w mediach ważnej społecznie tematyki z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz edukacji ekologicznej.

Więcej
http://www.dziennikarze.org/