Segregacja śmieci może odegrać ważną rolę dla ochrony środowiska, a tym samym przyczynić się do poprawy jakości powietrza jak i powstrzymania procesu zmian klimatu. Z sondażu przeprowadzonego przez OBRIS dla „Rzeczypospolitej” wynika, że 90,6% rodaków segreguje śmieci, a 9,4% tego nie czyni, przy czym czynność tę częściej deklarują mężczyźni (96%) niż kobiety (84%). Zdaniem autorów badania, przekazane informacje na ten temat budzić mogą pewne wątpliwości, gdyż 28,2% osób na pytanie Czy sąsiedzi segregują śmieci?, odpowiadało „Zdecydowanie tak”, ale więcej badanych (40,4%) wybierało opcję „Raczej tak”. Szczegółowy rozkład odpowiedzi wizualizuje poniższa grafika.

Z analizy sondażu, przedstawionego w „Rzeczpospolitej” wynika m.in., że Zwolennikami segregacji śmieci są ludzie młodzi – wszyscy ankietowany do 29. roku życia twierdzą, że to robią. Najmniej zainteresowane segregacją są osoby między 60. a 69. rokiem życia, powyżej 70. już segregują.

Większość z osób twierdzących, że segregują, ma wykształcenie średnie lub niepełne wyższe (98%) oraz zasadnicze zawodowe i niepełne średnie (92%). Rzadziej robią to osoby po studiach (87%) oraz szkołach podstawowych i gimnazjach (77%

Segregacja popularna jest także na wsiach i w małych miasteczkach – robi tak odpowiednio 93 i 98% ankietowanych. Odpady dzielą też niemal wszystkie osoby pobierające 500+.

Większość segregujących zarabiają do 5 tys. zł miesięcznie. Najbogatsi robią to już rzadziej – tylko 79%.

Śmieci najczęściej segregują zwolennicy PO (97%). Wśród zwolenników partii rządzącej na metal, plastik i szkło swoje śmieci dzieli 89% ankietowanych.

Najwięcej niesegregujących śmieci jest wśród osób oglądających „Wiadomości” TVP (14%).

Więcej
https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/307079963-Sondaz-Polacy-twierdza-ze-segreguja-smieci.html