Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłosiło konkurs na nazwę dla przyszłego pomnika przyrody – platana klonolistnego, rosnącego przy placu Jana Pawła II, obok fontanny Studium Walki i Zwycięstwa. Osoba, która zaproponuje zwycięską nazwę, otrzyma nagrodę rzeczową. Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 października.

Monumentalny platan klonolistny o obwodzie 540 cm jest jedynym zachowanym drzewem dawnego układu zieleni obecnego placu Jana Pawła II, na styku z założeniem Promenady Staromiejskiej.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 27 października 2019 roku wypełnić specjalny formularz. Zebrane propozycje zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową. Mieszkaniec, który zgłosi zwycięską nazwę, otrzyma nagrodę rzeczową.

Organizatorzy zalecają, by przy wyborze nazwy dla pomnika przyrody uwzględnić kryteria dotyczące pochodzenia drzewa (związane z nim legendy, dane historyczne, relacje, ewentualnie wydarzenia ważne dla miejscowości lub rejonu miasta), a jednocześnie nie powinno się kierować aktualnie panującymi trendami mody, jak również nazewnictwem naruszającym dobre imię i poczucie godności.

Więcej
https://www.wroclaw.pl/srodowisko/konkurs-na-nadanie-imienia-dla-platana-klonolistnego-plac-jana-pawla-ii

 

Proponowaną nazwę trzeba krótko uzasadnić. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości najpóźniej 5 listopada. W przypadku, gdy wybrana przez komisję nazwa zostanie zgłoszona więcej niż jeden raz, o zwycięstwie decyduje kolejność zgłoszeń. Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania nagród specjalnych.

Ustanowienie pomnika przyrody, następuje w drodze uchwały rady gminy a uchwała ta, określa między innymi nazwę danego obiektu. Ostateczną decyzję o nadaniu wybranej nazwy drzewu podejmie na kolejnej sesji Rada Miejska Wrocławia.

Konkurs na nazwę dla przyszłego pomnika przyrody – platana klonolistnego we Wrocławiu

Dbajmy o drzewa, to m.in. one zapewniają nam czyste powietrze