W rozmowie z „Dziennikiem Gazeta Prawna”, publikowanej 9 września 2019, Piotr Woźny prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stwierdził, że widzi  potencjał wsparcia walki ze smogiem przez domowe OZE, a szczególnie instalacje fotowoltaiczne. Stwierdził ponadto, że wcześniej nie doceniał znaczenia energetyki prosumenckiej dla walki ze smogiem. Obecnie uważa, że produkowanie przez gospodarstwa domowe energii na własne potrzeby i obniżenie tym samym rachunków za energię może mieć wielkie znaczenie dla walki z niską emisją. To tłumaczy jego mocne zaangażowanie we współpracę z minister Emilewicz w przygotowanie uchwalonej w lipcu nowelizacji ustawy o OZE.

„Dziennik Gazeta Prawna” (s. A8)