Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w roku 2019 zaproponowała wdrożenie nowego 5-letniego planu zdrowotnego, kryjącego się pod tajemniczym hasłem – Trzy razy miliard.

Jego podstawowym założeniem ma być zagwarantowanie opieki zdrowotnej grupie mieszkańców Globu powiększonej o jeden miliard w stosunku do dotychczasowej liczby osób zapewniających:

 1. lepszy dostęp do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. skuteczniejszą ochronę przed nagłymi zdarzeniami zdrowotnymi,
 3. zadowolenie pacjentów, wynikające z lepszego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Twórcy programu zwrócili uwagę na dziesięć podstawowych zagrożeń zdrowotnych, z którymi będzie się trzeba zmierzyć przy realizacji projektu. Na liście najpoważniejszych problemów znalazły się w kolejności:

 1. Zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatyczne,
 2. Choroby niezakaźne (cukrzyca, choroby nowotworowe, serca),
 3. Globalna pandemia grypy
 4. Brak dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i słaba opieka medyczna,
 5. Rosnącą oporność bakterii, pasożytów, wirusów i grzybów na antybiotyki, leki antywirusowe i antymalaryczne,
 6. Niebezpieczne patogeny, takie jak np. wirus Ebola i MERKS
 7. Złe warunki życia w regionach długotrwałego kryzysu
 8. Odmowa szczepień, ruchy antyszczepionkowe,
 9. Ostra zakaźna choroba denga
 10. Ludzki wirus nabytego upośledzenia odporności – HIV.

W odniesieniu do zanieczyszczenia powietrza, w dokumencie napisano m.in. że w roku 2019 stwarza ono „…największe zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Mikroskopijne zanieczyszczenia w powietrzu mogą przeniknąć do układu oddechowego i krążenia, uszkadzając płuca, serce i mózg, zabijając przedwcześnie co roku siedem milionów ludzi, np. z powodu raka, udarów mózgu, serca i płuc. Około 90% tych zgonów ma miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie, o wysokim poziomie emisji pochodzących z przemysłu, transportu i rolnictwa, a także starych kotłów i paliw stosowanych w domach.

Główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza (spalanie paliw kopalnych) jest jednym z podstawowych czynników wpływających na zmianę klimatu, który także działa niekorzystnie na zdrowie ludzi. Pomiędzy 2030 a 2050 rokiem przewiduje się, że zmiana klimatu spowoduje 250 000 dodatkowych zgonów rocznie, wywołanych niedożywieniem, malarią, biegunką i stresem cieplarnianym”.

Więcej
https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019