Zgodnie z art. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest odpowiedzialny za koordynację współpracy Polski z Europejską Agencją Środowiska (EEA). Zadanie to jest realizowane poprzez Krajowy Punkt Kontaktowy
ds. współpracy z agencją w ramach Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska, ulokowany w Departamencie Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska. Informacje przekazywane przez poszczególne Państwa do EEA służą m. in. prowadzeniu polityki zmierzającej do ochrony środowiska. Wśród opracowywanych tematów znajdują się także problemy związane z jakością powietrza. Efekty udziału Polski w realizacji prac  European Environment Agency zawiera wydany raport na ten temat.

 

Na podstawie informacji GIOŚ
http://www.gios.gov.pl/pl/eea/aktualnosci/komunikaty/504-europejska-agencja-srodowiska-w-roku-2017-udzial-polski-w-realizacji-zadan

Sprawozdanie
http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/wspolpraca/eea/EEA_2017.pdf