Podczas Szczytu Klimatycznego ONZ – COP24 w Katowicach ogłoszono, że 20 czerwca 2019 roku zorganizowany zostanie po raz pierwszy Europejski Dzień Czystego Powietrza.

Obchody te pozwolą zdaniem Svena Schede (z powołanego przez Komisję Europejską Wspólnego Centrum Badawczego) „…pokazać wiele działań, zmierzających do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza podejmowanych przez obywateli, naukowców, administrację publiczną i przedsiębiorców – ale także ułatwi upowszechnianie praktycznych rozwiązań, wpływających pozytywnie na nasze zdrowie”.

Wśród inicjatorów Europejskiego Dnia Czystego Powietrza znalazły się m.in. następujące organizacje i ośrodki naukowe: Europejskie Stowarzyszenie Nauki Społecznościowej (ECSA), grupa robocza „Nauka społecznościowa dla czystego powietrza”, holenderski Lorentz Center. Pomysłodawców zainspirował Angielski Dzień Czystego Powietrza przeprowadzony w Wielkiej Brytanii 21 czerwca 2018 roku. W ramach obchodów dnia dedykowanego powietrzu, w pięciuset pięćdziesięciu wydarzeniach wzięli udział przedstawiciele dwóch tysięcy organizacji. Ekolodzy uważają, że imprezy te zachęciły Brytyjczyków do czynnego spędzania wolnego czasu (spacery, jazda na rowerze) i wpłynęły na redukcję emisji tlenków azotu oraz pyłów.

Akces udziału w pierwszym Europejskim Dniu Czystego Powietrza można zgłaszać na stronie internetowej cleanairday.eu wraz z informacją o wydarzeniach przygotowywanych przez poszczególnych uczestników przedsięwzięcia.

Więcej

https://www.cleanairday.org.uk/

https://www.facebook.com/cleanairday.eu/

https://ecsa.citizen-science.net/