W ramach prestiżowej, szóstej już Konferencji Naukowej Bezpieczne Ciepło 2018 odbędzie się sesja plenarna Czas na czyste powietrze. Oficjalne otwarcie Konferencji rozpocznie się w Auli Oswalda Matei Politechniki Opolskiej przy ul. Katowickiej 48 w Opolu 11 października 2018, o godzinie 10.30. Gościem Honorowym spotkania będzie Pan Piotr Woźny, pełnomocnik Premiera Mateusza Morawieckiego do spraw programu „Czyste powietrze”.

Sesja „Czas na czyste powietrze” realizowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016–2020, jest jednym z elementów cyklu złożonego z szesnastu podobnych wydarzeń organizowanych we wszystkich województwach. Projekt został pomyślany jako długofalowe i aktywne działanie na rzecz podniesienia świadomości w zakresie problematyki związanej z zanieczyszczeniami powietrza oraz środowiska. Przedsięwzięcie skierowane jest do reprezentantów instytucji samorządowych, państwowych i organizacji pozarządowych, którzy w ramach swojej pracy mierzą się z tym poważnym tematem. Zapraszamy również przedstawicieli trzech grup zawodowych: lekarzy, nauczycieli oraz dziennikarzy, którzy poprzez pośredni i bezpośredni kontakt z podopiecznymi mogą kształtować ich postawy zdrowotne i proekologiczne. Do uczestnictwa zachęcamy ponadto wszystkie osoby zainteresowane poprawą jakości powietrza w Polsce.

Celem spotkania jest  z jednej strony, przedstawienie kompendium wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza i jego szkodliwego wpływu na zdrowie oraz możliwych i koniecznych do podjęcia działań w tym zakresie. Z drugiej strony, spotkanie będzie okazją do ukazania problemu z różnych perspektyw i wymiany doświadczeń, a także dyskusji na te ważne kwestie. Dlatego też udział Państwa stanowiłby bardzo cenny element spotkania.

Zobacz zaproszenie

Zobacz program

Więcej
http://korporacjakominiarzy.pl/2018/07/11/bezpieczne-cieplo-2018/

https://www.opl.piib.org.pl/item/1075-vi-edycja-konferencji-naukowo-technicznej-bezpieczne-cieplo-2018