Ogromne znaczenie dla poprawy jakości powietrza w Polsce może mieć rozwój transportu publicznego. Od siedmiu lat przewoźnicy, organizatorzy transportu zbiorowego, politycy, producenci rozwiązań, a także naukowcy i eksperci spotykają się na Kongresie Transportu Publicznego, który organizowany jest przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i portal TransportPubliczny.pl. W tym roku spotkanie odbędzie się 11 i 12 października w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

Więcej
http://www.kongrestransportupublicznego.pl/