Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia wspólnie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie zorganizowało 10 kwietnia 2018 roku kolejną, dziewiątą już edycję kursów specjalizacyjnych dla dziennikarzy z cyklu Medicinaria. Tym razem spotkanie poświęcono
w całości niekorzystnemu wpływowi zanieczyszczeń powietrza na ludzki organizm.

Forum edukacyjne dziennikarzy było jednym z elementów kampanii Czas na czyste powietrze finansowanej ze środków Narodowego Programu Zdrowia pn. „Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz zmian klimatu” w zakresie punktu 2.1.12. Przedstawiciele mediów mieli okazję do zdobycia najnowszej, kompleksowej
i rzetelnej wiedzy, obejmującej szerokie spektrum problemu.

Gościem specjalnym IX Medicinariów był prof. Mark Parascandola, dyrektor Programu badań behawioralnych, Oddziału naukowców zajmujących się zwalczaniem chorób nowotworowych  Narodowego Instytutu Raka (NIC) w Bethesda (USA). Omówił on m.in. wyniki ponad pięćdziesięcioletnich badań wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka, z których wynika jednoznacznie, że jest ono odpowiedzialne za rozwój raków płuca i pęcherza. Bardzo interesujący wykład, o niezmiernie ważnych problemach zdrowotnych wygłosił Pan Profesor Jan Lubiński. Naukowiec z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przedstawił zależności między niedoborem lub nadmiarem selenu, cynku oraz arsenu w organizmach kobiet
i mężczyzn. Ostrzegał przed niekontrolowaną suplementacją tych pierwiastków. Z jednej strony może ona chronić przed zachorowaniem na raka, z drugiej zaś doprowadzić do rozwoju choroby nowotworowej.Dziennikarze z zainteresowaniem wysłuchali ponadto wystąpień:

  • dr inż. Barbary Toczko z Departamentu Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska GIOŚ, która przedstawiła wykład nt. zanieczyszczenia powietrza w Polsce pyłem zawieszonym oraz systemu jego pomiaru,
  • dr Moniki Kacprzak, która analizowała raporty sporządzone przez UNICEF, dotyczące znaczenia czystego powietrza dla zdrowia dzieci na świecie.
  • Wojciecha Hanke, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Zdrowia Środowiskowego, który przedstawil wykład nt. wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie dzieci,
  • Michała Pirożyńskiego, który omówił m.in. wpływ zanieczyszczeń powietrza na układy oddechowy i krążenia, a także znaczenie profilaktyki antysmogowej,
  • dr Anny Koprowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia, która przedstawiła założenia i cele kampanii Czas na czyste powietrze oraz rolę mediów w propagowaniu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

W warsztatach, obok dziennikarzy reprezentujących media ogólnopolskie i regionalne, udział wzięli także Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Leków, Państwowego Zakładu Higieny, Samorządów Lekarskiego i Aptekarskiego, Narodowego Instytutu Leków, a także Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Mamy nadzieję, że przekazane w trakcie Medicinariów informacje dotrą niebawem
za pośrednictwem mediów do szerokiego grona odbiorców.

dr inż. Barbara Toczko

prof. Jan Lubiński - PUM w Szczecinie

prof. Mark Parascandola NCI

prof. Michał Pirożyński

Monika Kacprzak UNICEF

prof. Wojciech Hanke - Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego