Na stronie Ministerstwa Środowiska umieszczono informację przypominającą o terminie zakończenia  konkursu „Lider Ochrony Środowiska”, który upływa 15 września 2019.

Celem wydarzenia jest m.in. wyróżnienie najlepszych polskich firm, jednostek, usług i produktów, które przyczyniają się do zachowania oraz poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce.

Organizowany z inicjatywy Ministra Środowiska konkurs, prowadzony jest w pięciu  następujących kategoriach:

  • firma (przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza);
  • produkt/usługa;
  • jednostka samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • nagroda specjalna Ministra Środowiska – przyznawana za całokształt działalności na
    rzecz ochrony środowiska.

Ogłoszenie wyników nastąpi  9 października br., podczas targów ochrony środowiska – POL-ECO SYSTEM 2019.

Więcej
https://www.gov.pl/web/srodowisko/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-lider-ochrony-rodowiska