Międzynarodowy zespół, z udziałem naukowców z Uniwersytetu Śląskiego ma opracować rozwiązania dotyczące dodatkowego, sztucznego zasilania wód podziemnych w krajach Europy Środkowej wodami opadowymi.

W zbiornikach tych znaleźć się ma nadmiar wody po intensywnych opadach deszczu czy śniegu, co umożliwi wykorzystywanie jej podczas suszy. Jest to o tyle ważne, że w obecnych czasach cierpimy na niedostatków wody pitnej wywołany m.in. zmianami klimatycznymi.

Projekt nazwano „Deepwater-Ce”. W badaniach poza Polską uczestniczą m.in. partnerzy z Chorwacji, Niemiec, Słowacji i Węgier.

Liderka programu Elisabeth Magyar z Głównego Instytutu Górnictwa i Geologii w Budapeszcie na katowickiej konferencji organizowanej pod koniec listopada 2019 roku powiedziała, że …całość będzie opierała się na wielu badaniach, prowadzonych przez partnerów projektu. Duże znaczenie ma również współpraca z interesariuszami.

Doktor Sławomir Sitek z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego dodał, że …gromadzenie w obszarach nadmiaru wody powierzchniowej w warstwach wodonośnych, a następnie wykorzystywanie jej w okresie suszy do zaopatrywania mieszkańców spowoduje, że te zmiany klimatyczne – którym ciężko będzie zapobiec – możemy chociaż złagodzić.

Prorektor UŚ ds. współpracy międzynarodowej i krajowej prof. Tomasz Pietrzykowski podkreślił, że …Kwestie związane z dostępem do wody w kontekście zmian klimatycznych stają się jednym z wiodących tematów, który wymaga skupienia wszystkich możliwych sił, zarówno ze strony środowisk akademickich, jak i administracji i biznesu.

Zdjęcie
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_splashes_032.jpg

Więcej
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,79532,miedzynarodowy-projekt-ws-mozliwosci-magazynowania-wod-opadowych-pod-ziemia