Główny Urząd Statystyczny wydał doroczną publikację – Ochrona Środowiska 2019. Wydawnictwo zawiera wyniki badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w roku 2018 na tle lat poprzednich. Dane dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów, problematyki odpadów, promieniowania i hałasu, działalności na rzecz ochrony i kontroli środowiska. Zanieczyszczeniu powietrza poświęcono Rozdział 4, w którym znalazły się m.in. następujące tematy:

  1. Emisja gazów cieplarnianych
  2. Emisja metali ciężkich
  3. Emisja pyłu zawieszonego,
  4. Emisja zanieczyszczeń ze środków transportu drogowego,
  5. Emisja zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza,
  6. Źródła odnawialne,
  7. Ochrona warstwy ozonowej,
  8. Skład chemiczny opadów atmosferycznych oraz mokra depozycja.

Raport