Metoda palenia w piecach węglowych tzw. metodą „od góry” pozwala zmniejszyć ilość pyłów, które emitowane są do atmosfery podczas spalania węgla. Sposób ten zdaniem ekspertów jest bardziej ekonomiczny, gdyż pozwala na zminimalizowanie ilości opału.

Kierując się m.in. poprawą jakością życia i zdrowia mieszkańców oraz względami ekonomicznymi, w sobotę, 12 października br., od godziny 10.00 przy oczku wodnym obok targowiska w Konstancinie-Jeziornie zorganizowany zostanie kolejny pokaz edukacyjno-ekologiczny przygotowany przez gminę oraz Krajową Izbę Kominiarzy.

Celem przedsięwzięcia jest walka z zanieczyszczeniem powietrza, promocja bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych, a także programu dotacji do wymiany źródeł ciepła.

Więcej
http://www.konstancinjeziorna.pl/aktualnosci/wydarzenia/2019-pazdziernik/pokaz-palenia-w-piecu-od-gory