Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał prawie 30 mln zł wsparcia z I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. 

„…Inwestycje poprawiające ekonomikę użytkowania energii (elektrycznej i cieplnej) prowadzą do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a więc pośrednio ograniczają niebezpieczeństwa gwałtownych zmian klimatycznych wywołanych efektem cieplarnianym. Polskie przedsiębiorstwa, chcąc lepiej gospodarować energią, wykorzystują dorobek naukowców i wdrażają nowe, ekologiczne rozwiązania”.

Wśród Beneficjentów znalazły się m.in. następujące Firmy:

  • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.,
  • NB Polska Sp. z o.o.,
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów SA,
  • Enea Elektrownia Połaniec SA,
  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA,
  • Dolnośląskie Zakłady Usługowo Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o.,
  • Mostostal Kielce SA,
  • Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” SA.

Więcej
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1375,kolejne-przedsiebiorstwa-poprawia-efektywnosc-energetyczna-dzieki-unijnej-pomocy.html