W ramach VI Konferencji „Bezpieczne Ciepło 2018”, zorganizowanej przez Korporację Kominiarzy Polskich, Państwową Straż Pożarną, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarze dla Zdrowia, 11 października br. odbyło się w Opolu „Spotkanie Informacyjno-Eksperckie”. Celem wydarzenia było przekazanie słuchaczom licznie zgromadzonym w auli Politechniki wiedzy nt. zanieczyszczenia powietrza i jego szkodliwego wpływu na zdrowie, a także koniecznych do podjęcia działań w tym zakresie. Ponadto omówiono związki między stanem i jakością urządzeń grzewczych, instalacji kominowych, wykorzystywanych paliw a jakością powietrza. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Spotkanie rozpoczął Poseł Antoni Duda, chwaląc inicjatywę zorganizowania obrad w przededniu rozpoczynającego się sezonu grzewczego. Profesor Zbigniew Zembaty, Dziekan Wydziału Architektury i Budownictwa Politechniki Opolskiej witając Gości podziękował pracownikom Uczelni
i przedstawicielom Korporacji Kominiarzy Polskich za podjęcie w czasie obrad trudnego, ale jakże ważkiego tematu oraz zgromadzenia wybitnych ekspertów, reprezentujących różne dziedziny nauki i zawody. Pan Piotr Woźny – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” przedstawił założenia i aktualny etap realizacji tego kompleksowego projektu. O potrzebie kontynuacji rządowej kampanii wspomniała również Pani Violetta Porowska. Wicewojewoda opolska podkreśliła znaczenie przedsięwzięcia, które zmierza do redukcji zanieczyszczeń środowiska w Polsce. Pani Katarzyna Oszańca, koordynatorka Marszałka Województwa Opolskiego ds. ochrony powietrza przedstawiła pilotowane przez siebie programy, a Pani Małgorzata Rabiga z Urzędu Miasta Opola omówiła realizację działań na rzecz ochrony szeroko rozumianego środowiska w mieście.

W trakcie sesji plenarnej, zatytułowanej „Czas na czyste powietrze”, głos zabrali: prof. dr. hab. Wojciecha Hanke, Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego, mgr inż. Dominika Mucha z Politechniki Warszawskiej, dr inż. Krzysztof Drożdżol z Politechniki Opolskiej i st. kpt. Michał Zawiślak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu. Sesja była też okazją do przedstawienia celów
i założeń kampanii „Czas na czyste powietrze”. Prof. dr hab. inż. Wojciech Anigacz, kierownik Katedry Geotechniki i Geodezji Politechniki Opolskiej odniósł się do zanieczyszczenia powietrza w Polsce i na świecie oraz do stanu wiedzy Polaków na ten temat, a red. Anna Koprowicz przedstawiła
m.in. wyniki badań prowadzonych w szesnastu województwach. Prezentacji towarzyszyły też warsztaty z pokazem przenośnych mierników zanieczyszczenia powietrza.

Wśród uczestników spotkania byli ponadto: Przemysław Hofman, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także przedstawiciele: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno--Epidemiologicznej, Uniwersytetu Śląskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej w Opolu, NGO, samorządów województwa opolskiego, liczni kominiarze z Polski, Rumunii, Słowacji i uczniowie opolskiego Technikum TEB Edukacja. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem medium, stąd wśród przedstawicieli publikatorów znaleźli się m.in. dziennikarze TVP3 Opole, Radia Opole i Radia DOXA FM.

Realizatorzy projektu „Czas na Czyste Powietrze” bardzo dziękują prelegentom, słuchaczom, organizatorom za udział w spotkaniu. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się prof. Wojciechowi Anigaczowi, dr. inż. Krzysztofowi Drożdżolowi i Waldemarowi Drożdżolowi, Prezesowi Korporacji Kominiarzy Polskich za umożliwienie współpracy przy tak ważnym, potrzebnym i stojącym na wysokim poziomie przedsięwzięciu.

Kolejne „Spotkanie Informacyjno-Eksperckie” realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 odbędzie się w rzeszowskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej 25 października 2018 roku. Zapraszamy serdecznie.

dr inż. Krzysztof Drożdżol

Katarzyna Oszanca, Koordynator Marszałka Woj. Opolskiego ds. ochrony powietrza

mgr inż. Dominika Mucha - Politechnika Warszawska

Piotr Woźny - pełnomocnik Premiera ds. programu -Czyste Powietrze

Piotr Woźny - pełnomocnik Premiera ds. programu - Czyste Powietrze

Poseł Antoni Duda

prof. Wojciech Anigacz

prof. Wojciech Hanke

Violetta Porowska, Wicewojewoda Opolski