Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała  4 lutego 2019 roku  raport „Nierówne narażenie i skutki: wrażliwość społeczna na zanieczyszczenie powietrza, hałas i skrajne temperatury w Europie”.

Hans Bruyninckx – dyrektor wykonawczy EEA na konferencji prezentującej dokument podkreślił, iż „…społeczne i ekonomiczne nierówności istnieją i mamy różnice pomiędzy krajami, regionami, a nawet sąsiedztwami”. Dowodem na to mogą być przywoływane analizy, z których wynika, że:

  • „w Europie Wschodniej (Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry) oraz w Południowej (Grecja, Hiszpania, Portugalia i Włochy) „…dochody oraz edukacja są na niższym poziomie, a stopa bezrobocia wyższa niż średnia europejska. Właśnie mieszkańcy tych regionów są bardziej narażeni na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza, w tym cząstek stałych (PM) i ozonu w warstwie przyziemnej (O3)”. Wśród przyczyn tego zjawiska podano również złej jakości paliwo np. węgiel wykorzystywany w przestarzałych piecach do ogrzewania domów.
  • „…w bogatszych regionach, (duże miasta) występuje średnio wyższy poziom dwutlenku azotu (NO 2 ), głównie z powodu dużej koncentracji ruchu drogowego i działalności gospodarczej. Jednak w samych tych regionach nadal istnieją uboższe społeczności, które są narażone na wyższe lokalne poziomy NO 2 .
  • narażenie na hałas jest znacznie bardziej zlokalizowane niż narażenie na zanieczyszczenie powietrza, a poziomy otoczenia różnią się znacznie na krótkich dystansach. W analizie znaleziono próbny związek między poziomem hałasu w miastach i niższymi dochodami gospodarstw domowych, co sugeruje, że miasta o gorszej populacji mają wyższy poziom hałasu”.

W dokumencie zaznaczono też, że mimo poprawy jakości środowiska w Europie, osiąganej dzięki polityce prowadzonej na rzecz zmniejszania negatywnego wpływu zagrożeń środowiskowych, konieczna jest systematyczna realizacja ukierunkowanych działań zmierzających do  lepszej ochrony ubogich, osób starszych i dzieci przed licznymi zagrożeniami.

Więcej
https://www.eea.europa.eu/highlights/protect-vulnerable-citizens