W stolicy województwa śląskiego odbyło się czwarta konferencja z cyklu Spotkanie informacyjno-eksperckich, organizowana w ramach kampanii Czas na czyste powietrze. W murach Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego zaproszeni eksperci wygłosili 11 kwietnia 2018 roku wykłady na temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce i jego niekorzystnego działania na zdrowie.

Spotkanie zaszczycił swoją obecnością m.in. Marszałek Województwa Śląskiego – Michał Gramatyka.

W czasie konferencji wykłady wygłosili prof. dr hab. n. med. Andrzej Lekston ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dr hab. inż. Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej oraz dr Anna Koprowicz ze Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia. Profesor A. Lekston omówił szkodliwy wpływ zanieczyszczeń powietrza na ludzki organizm ze szczególnym uwypukleniem spraw dotyczących układu oddechowo-naczyniowego, profesor A. Badyda przedstawił aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w Polsce, w tym także w województwie śląskim, a doktor A. Koprowicz prezentowała kampanię Czas na czyste powietrze – jej główne cele, założenia
i podejmowane działania, zwłaszcza uruchomioną na stronie www.czasnaczystepowietrze,pl. platformę e-learningową dla nauczycieli, lekarzy, urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W ramach spotkania zorganizowano również warsztaty edukacyjne, podczas których zaprezentowano działanie przenośnego miernika zanieczyszczenia powietrza. Aparaty te przekazano organizacjom pozarządowych, a także szkołom, w celu prowadzenia badań jakości powietrza
w szesnastu województwach naszego kraju.

Głos zabrali ponadto Michał Gramatyka, marszałek województwa śląskiego, Anna Kapuśniak
z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Waldemar Drożdżol, prezes Korporacji Kominiarzy Polskich.

W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Katowic, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Straży Miejskiej w Katowicach, Katowickiego Alarmu Smogowego, Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, dziennikarze TVP Katowice, Radia Katowice i Polskiej Agencji Prasowej, pracownicy urzędów śląskich miast i gmin, wykładowcy, studenci oraz liczni i aktywni uczniowie Technikum TEB-Edukacja wraz z nauczycielami.

Kolejne spotkania z tego cyklu zaplanowano przeprowadzić w tym roku od października do końca grudnia , czyli już w okresie grzewczym.