W Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 5 lutego 2018 roku odbyło się śniadanie prasowe na temat działań jakie podejmują resorty przedsiębiorczości oraz zdrowia na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli minister Jadwiga Emilewicz, wiceminister Piotr Woźny oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Pani Minister poinformowała dziennikarzy o proponowanych zmianach regulacji prawnych, dotyczących  systemowego programu walki ze smogiem. Ustawa, która w najbliższych dniach trafi pod obrady rządu, wprowadzi
m.in. standardy emisyjne dla kotłów oraz na paliwa stałe.

Od pierwszego czerwca nie będzie można sprzedawać kotłów, w których dzisiaj pali się jeszcze śmieci. Określone zostaną normy jakości dla paliw stałych, zaczną obowiązywać świadectwa ich jakości. Będziemy wiedzieli
ile w zakupionym paliwie jest np. siarki. W składach opałowych nie będzie można sprzedawać mokrego węgla. Wprowadzi się całkowity zakaz sprzedaży mułu węglowego i fitokoncentratów.

Budżet państwa przeznaczy 180 mln  na prowadzenie pilotażowego programu ocieplania domów – powiedział wiceminister Piotr Woźny odpowiedzialny za walkę ze smogiem. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opracowuje przepisy, które regulować będą zasady termomodernizacji. Do marca br. resort przygotuje definicję tzw. ubóstwa energetycznego. Sprawa jest poważna i pilna, wymaga szybkiego rozwiązania. Prawie pięć milionów Polaków powinno skorzystać z wymiany kotłów i ocieplania swoich domów, przy czym dwadzieścia trzy miliony żyje na terenach dotkniętych zanieczyszczeniem powietrza, gdzie obowiązują samorządowe regulacje antysmogowe.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski stwierdził, że smog to cichy zabójca. Niskiej jakości powietrze ma negatywny wpływ przede wszystkim na układ oddechowy, pracę serca, na rozwój chorób nowotworowych. Nie bez powodu w Krakowie co trzecie dziecko cierpi na astmę. Resort zdrowia korzystając z danych NFZ przygotuje analizy zachorowalności i liczby wizyt lekarskich zrealizowane w dniach o zwiększonym zanieczyszczeniu powietrza. Konieczna jest zmiana świadomości Polaków, rezygnacja ze szkodliwych paliw i zakaz palenia różnego rodzaju odpadami. Edukacja społeczna to ważne zadanie dla mediów.