Jednym z najpilniejszych i najważniejszych wyzwań dla zdrowia publicznego są efektywne starania o ograniczanie zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju. Ciekawą formą szeroko zakrojonej edukacji społecznej w tym zakresie jest kampania Czas na czyste powietrze realizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przez Centrum Badawczo-Rozwojowe READ-GENE.

O tym jak zanieczyszczone powietrze wpływa na zdrowie wiemy coraz więcej, jednakże nie na tyle aby zmniejszyć zagrożenie. Nie do wszystkich dociera o tym, że nie wolno palić w domowych piecach śmieciami, plastikiem, starymi ubraniami czy meblami. Zbyt wielu spośród nas lekceważy informacje, że ogrzewając mieszkanie byle czym niszczy się zdrowie swoje i sąsiadów, a z kolei łatwopalne, szkodliwe produkty mogą stanowić zarzewie groźnego pożaru.

Zapraszamy na spotkania informacyjno-eksperckie poświęcone przeciwdziałaniu zagrożeniom zdrowotnym wynikającym z zanieczyszczenia powietrza i środowiska CZAS NA CZYSTE POWIETRZE,  w dniu 23 listopada 2017 r., godz. 9.30 do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Warszawa, ul. Słowackiego 52/54

W programie:

 • „Czas na czyste powietrze” – prezentacja założeń projektu realizowanego ze środków NPZ na lata 2016–2020
  dr Anna Koprowicz, wiceprezes Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”
 • Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w Polsce
  dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Kierownik Zakładu, prof. SGSP
 • Emisja toksycznych produktów spalania wybranych kabli elektrycznych
  mł. bryg. dr inż. Rafał Porowski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie człowieka
  dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, Wojskowy Instytut Medyczny, Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP
 • Warsztaty edukacyjne wraz z prezentacją użytkowania mierników zanieczyszczenia powietrza
  dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Kierownik Zakładu, prof SGSP

 

Serdecznie zapraszamy

Zespół realizatorów kampanii edukacyjnej

 „Czas na czyste powietrze”

telefon kontaktowy: +48 22 840 56 46