Zgodnie z art. 25 b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska przygotował do publicznej wiadomości raport zatytułowany „Stan Środowiska w Polsce. Raport 2018”.

„Celem publikacji jest przedstawienie szerokiemu gronu odbiorców, w tym decydentom uczestniczącym w procesie zarządzania środowiskiem, obiektywnej oceny stanu środowiska w Polsce. Podstawą do prezentacji stanu środowiska są przede wszystkim zweryfikowane dane i informacje zebrane z systemu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Więcej
http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/521-stan-srodowiska-w-polsce-raport-2018

Raport
http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/Stan_srodowiska_w_Polsce-Raport_2018.pdf