Podczas Konferencji Prasowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapowiedziano, że do końca 2020 roku ma być gotowy plan przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce, którą daje się ostatnio odczuć m.in. z powodu zmian klimatu. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca poinformował, iż występujący u nas niedostatek wody wynikać może także z tego, że przez wiele lat nie zwracano w naszym kraju uwagi na retencję w wyniuku czego Polska znalazła się na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o zasoby wodne przypadające na jednego mieszkańca.

W celu poprawienia zaistniałej sytuacji, na Wody Polskie nałożono obowiązek przygotowania programu przeciwdziałania suszy i jej skutkom. Konsekwncją tego było stworzenie programu informacyjno-edukacyjnego Stop suszy, który ma być prezentowany w miastach wojewódzkich od 15 sierpnia br.

Kampania finansowana ze środków unijnych jest całościowym projektem dotyczącym obszernego spektrum zagadnień obejmujących analizę, monitoring oraz szeroki wachlarz działań zmierzających do zapobiegania zjawisku. Zdaniem ministra Marka Gróbarczyka, odpowiedzią na ten problem ma się stać również Narodowy Program Retencji.

Polska znalazła się w gronie dziesięciu państw europejskich, które opracowały taki plan.