Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przygotował raport zatytułowany Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski i Jej Uwarunkowania – Synteza. Zdaniem twórców, dokument pod redakcją Bogdana Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego ma ułatwiać wyznaczanie priorytetów polityki zdrowotnej.

Profesor B. Wojtyniak podczas prezentacji dokumentu stwierdził, że „w raporcie nie podajemy, może poza jednym czy dwoma rozdziałami, żadnych gotowych rozwiązań. Raport ma służyć wskazaniu problemów ważnych z punktu widzenia polityki zdrowotnej państwa. Stanowi kopalnię materiałów do przemyśleń i analiz”.

Najnowsza, blisko 500-stronicowa praca, ukazująca się cyklicznie od roku 1977 złożona jest z piętnastu rozdziałów, omawiających m.in. wybrane aspekty sytuacji demograficzno-społecznej, długość życia i umieralność ludności Polski, chorobowość, wyleczalność chorych na nowotwory złośliwe w Polsce, zaburzenia psychiczne, zachorowania na choroby zakaźne i pasożytnicze, choroby alergiczne.

Dwunasty rozdział autorstwa Krzysztofa Skotaka poświęcono skutkom zdrowotnym krótkookresowego narażenia PM2,5. W pracy zaznaczono m.in., że w 12-letniej historii pomiarów jakości powietrza, najgorsze wyniki zaobserwowano w styczniu 2017 roku.

 

Więcej

https://www.pzh.gov.pl/najnowszy-raport-nizp-pzh-sytuacja-zdrowotna-ludnosci-polski-i-jej-uwarunkowania/