Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje szkolenie przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem innowacyjnych technologii środowiskowych.
Spotkanie nt. wsparcia dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych zorganizowane zostanie 18.12.2018 roku o godz. 8.30 w siedzibie NFOŚiGW, przy
ul. Konstruktorskiej 3A, w Warszawie, w sali 102.

Więcej
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1338,zapraszamyna-na-szkolenie-przedsiebiorcow-zainteresowanych-wsparciem-innowacyjnych-technologii-srodowiskowych.html

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iv/