Z raportu przygotowanego przez Institute for Security, Energy and Climate Studies (ISECS) Polska wynika, że „o ile dzięki wdrażanemu od września 2018 roku rządowemu programowi Czyste Powietrze i zakładanej w nim kompleksowej termomodernizacji budynków jednorodzinnych uda się zredukować emisję głównych składników smogu, to dopiero wymiana źródeł ciepła na zeroemisyjne pomoże zmniejszyć jego poziom prawie dwukrotnie”.

Burmistrz Miasta Ustroń i jednocześnie Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP), po zapoznaniu się z raportem postanowił zorganizować konferencję pt. „Walka ze smogiem na obszarach wiejskich i uzdrowiskowych” z udziałem samorządowców z województwa śląskiego – regionu dotkniętego problemem smogu.

W obradach organizowanych 15 kwietnia br. o godzinie godz. 10.00 w ustrońskim Ośrodku Kolejarz Best For You, przy ul. Stroma 2 udział wezmą:

  • dr Krzysztof Księżopolski – Prezes Institute for Security, Energy and Climate Studies,
  • prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP,
  • Krzysztof Podhajski – Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,
  • Przemysław Korcz – Burmistrz Miasta Ustroń.

Więcej
http://www.efrwp.pl/news/show/493/konferencja-walka-ze-smogiem-na-obszarach-wiejskich-i-uzdrowiskowych