Ze sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zatytułowanego „Nierówności w ekspozycji i skutkach: wrażliwość społeczna na zanieczyszczenie powietrza, hałas i skrajne temperatury w Europie” wynika, że „ …konieczne są ukierunkowane działania w celu lepszej ochrony najbardziej wrażliwych mieszkańców Europy, w tym osób ubogich i starszych oraz dzieci przed zagrożeniami środowiskowymi, takimi jak zanieczyszczenie powietrza, hałas oraz skrajne temperatury.

Aleksandra Kaźmierczak, ekspertka ds. adaptacji do zmian klimatu EEA poinformowała, że dokument stworzony na podstawie analizy powiązań między nierównościami społecznymi i demograficznymi a narażeniem na zanieczyszczenia powietrza, hałas i skrajne temperatury zawiera następujące przesłania:

  1. osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji pod względem społeczno-ekonomicznym lub ze względu na wiek, są również w nieproporcjonalnie wysokim stopniu dotknięte zagrożeniami środowiskowymi ujętymi w sprawozdaniu,
  2. w skali Europy występują znaczne różnice regionalne, jeśli chodzi o lokalizację najmniej uprzywilejowanych obszarów oraz koncentrację zanieczyszczeń.
  3. niektóre regiony są stosunkowo bardziej zamożne i mniej zanieczyszczone, natomiast inne są uboższe, a także bardziej zanieczyszczone i narażone na skrajne temperatury,
  4. UE, ma solidne podstawy w zakresie polityki europejskiej dotyczącej podatności na zagrożenia, niemniej jednak konieczne jest jej dalsze wdrażanie. Jest to sprawa dość pilna, ponieważ nierówności te prawdopodobnie utrzymają się w przyszłości.

A. Kaźmierczak wyjaśniła, że w celu minimalizacji zagrożeń istnieje pilna potrzeba rozważenia działań, które można podjąć na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim.

Więcej
https://www.eea.europa.eu/pl/articles/w-jaki-sposob-zagrozenia-srodowiskowe
https://www.eea.europa.eu/highlights/protect-vulnerable-citizens