Podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie zorganizowano debatę Polskiej Agencji Prasowej nt. smogu.

Z wypowiedzi ministra Piotra Woźnego, wynika, że program Czyste Powietrze będzie modyfikowany. Pełnomocnika premiera ds. tego priorytetowego programu poinformował, że obecnie jest czas na prowadzenie analiz realizacji zadania, których efektem możliwe będzie wprowadzanie w nim zmian. Stwierdził jednocześnie, że „do resortu docierają informacje w sprawie skierowania działań bliżej ludzi, np. do powiatów i gmin.

Zdaniem Andrzeja Guły, lidera Polskiego Alarmu Smogowego (PAS) „…skuteczna polityka na rzecz czystego powietrza powinna się opierać o trzy filary: po pierwsze efektywne i egzekwowane regulacje, po drugie mądre programy finansowe i wreszcie po trzecie – edukacja…” Ponadto przedstawiciel PAS zapowiedź ministra Woźnego uznał za słuszną, gdyż jego zdaniem  konieczne jest, by „…kwestia dystrybuowania pieniędzy na wymianę urządzeń zeszła na poziom lokalny”.

Profesor Marek Brzeżański odniósł się natomiast do pogorszenia jakości powietrza z powodu rosnącej liczby samochodów w Polsce. Naukowiec z Politechniki Krakowskiej podniósł kwestię konieczności wprowadzenia regulacji dotyczącej zakazu „…wycinania ze starych samochodów filtrów cząstek stałych, bo brak tych elementów w samochodach jest dramatycznie szkodliwy dla środowiska, a jest na to przyzwolenie społeczne”.

Kazimierz Karolczak, przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za przykład skutecznej walki ze smogiem w miastach podał rozwiązania systemowe, takie jak np. „…zakup nowych, elektrycznych autobusów miejskich i rozwój kolei metropolitalnej”.

Profesor Cezary Pałczyński z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dowodził, że „…smog w miastach powoduje nie tylko problemy zdrowotne u ludzi, ale również zmienia fizjologię roślin i zwierząt”. U ludzi zanieczyszczone powietrze wywołać może choroby nowotworowe, układów oddechowego i krążenia.

Więcej
http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.srodowisko/190644/Debata-PAP–Program-Czyste-Powietrze-bedzie-modyfikowany