Ambasador Czystego Powietrza

Ambasador Czystego Powietrza jest programem, zainicjowanym w ramach projektu Czas na Czyste Powietrze, w obszarze zwanym edukacją lekarzy.
Lekarze, potencjalny ambasadorowie biorą udział w zaplanowanych aktywnościach polegających na:

  • udziale kursie e-learningowym
  • informowaniu pacjentów w trakcie wizyt lekarskich o aspektach środowiskowych i skutkach zdrowotnych oddychania i długotrwałego narażenia na zanieczyszczenia powietrze.

W tym celu używają pomocy edukacyjnych w postaci ulotek oraz ankiet dla pacjentów. W ten sposób wizyty pacjentów nabierają charakteru edukacji zdrowotnej i przyczyniają się upowszechniania wiedzy nt. zanieczyszczeń powietrza.

Po wykonaniu nie mniej niż 100 wizyt o charakterze edukacyjnym i zgromadzenia min. 100 ankiet od pacjentów, lekarz przesyła ankiety do biura projektu Czas na Czyste Powietrze. W tym momencie jest wpisywany na ogólnopolską listę Ambasadorów Czystego Powietrza. Ukoronowaniem pracy lekarza jest uczestnictwo w plebiscycie na Najpopularniejszego Ambasadora Czystego Powietrza. Tytuł ten otrzyma lekarz/rka, z największą ilością głosów oddanych przez pacjentów, w głosowaniu internetowym. Głos będzie można oddać poprzez stronę www.ambasadorczystegopowietrza.pl

Promocja i popularyzacja idei Ambasadora Czystego Powietrza będzie objęta odrębnymi działaniami promocyjnymi, z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Dane realizatora projektu

Read Gene SA
Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Dane kontaktowe

+48 91 441 72 50
czas.naczystepowietrze@interia.pl
ul. Akacjowa 2, 71-253 Szczecin