Eksperci

Patron projektu

prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

Wybitny patomorfolog, genetyk i onkolog kieruje Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie. W kręgu Jego zainteresowań badawczych znalazły się przede wszystkim zagadnienia z dziedziny genetyki klinicznej nowotworów. Autor blisko 200 prac naukowych na temat klinicznej i molekularnej genetyki nowotworów jest twórcą i koordynatorem kilku proj ektów unijnych, w tym m.in. „Rozwój polskiej sieci centrów nowotworów dziedzicznych” czy ”Rozwój rejestrów syndromu nowotworów rodzinnych w Europie Wschodniej”, a także redaktorem czasopisma publikowanego pod auspicjami Union for International Cancer Control (UICC) - „Nowotwory dziedziczne w praktyce klinicznej”.

Jan Lubiński
Artur Badyta

dr hab. inż. Artur Badyda

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w zakresie procesów zarządzania ochroną środowiska, oddziaływania na środowisko przedsięwzięć transportowych oraz konsultacji społecznych przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych i przemysłowych.

Naukowo zajmuje się oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie człowieka. Były doradca Ministra Środowiska, obecnie m.in. członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Przewodniczący Głównej Komisji Młodzieży w Naczelnej Organizacji Technicznej.

dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

Specjalista alergologii i chorób wewnętrznych. Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP. Od blisko 20 lat prowadzi intensywną działalność edukacyjną, zarówno środowiska medycznego, jak i samych pacjentów. Czynnie uczestniczy w społecznych konsultacjach organizowanych w ramach forum „Dialog dla Zdrowia” przy Ministrze Zdrowia oraz w projekcie „Liczy się każdy oddech” w strukturach Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2010 r. organizator ogólnopolskiej akcji bezpłatnych badań spirometrycznych pn. Polskie Dni Spirometrii.

Wyróżniony w 2015 r. prestiżową nagrodą Świętego Kamila przyznawaną z okazji Światowego Dnia Chorego za "prowadzoną z żołnierską konsekwencją walkę o każdy oddech chorych (...)". Obecnie pracuje w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, prowadząc badania nad wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Autor i współautor prac oryginalnych naukowych poświęconych wpływowi zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka m.in. monografii pt. "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka", ISBN 978-83-943065-0-2. Współorganizator corocznych konferencji “Dum Spiro Spero”. W projekcie pełni rolę Koordynatora Edukacji Lekarzy.

Piotr Dąbrowiecki
Dane realizatora projektu

Read Gene SA
Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Dane kontaktowe

+48 91 441 72 50
czas.naczystepowietrze@interia.pl
ul. Akacjowa 2, 71-253 Szczecin