Eksperci

Patron projektu

prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

Wybitny patomorfolog, genetyk kliniczny oraz onkolog, założyciel i kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii PUM, Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych Read Gene. W kręgu zainteresowań badawczych naukowca znalazły się przede wszystkim zagadnienia z dziedziny genetyki klinicznej nowotworów.
Autor/współautor ponad 800 prac naukowych w tym około 700 publikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych nt. klinicznej i molekularnej genetyki nowotworów, cytowanych 20.817, bez autocytowań 19.244, H-index – 68.
Twórca i koordynator wielu projektów unijnych, takich jak np.: Rozwój polskiej sieci centrów nowotworów dziedzicznych, Rozwój rejestrów syndromu nowotworów rodzinnych w Europie Wschodniej.
Redaktor czasopisma Hereditary Cancer in Clinical Praktice publikowanego pod auspicjami Union for International Cancer Control (UICC) – Nowotwory dziedziczne w praktyce klinicznej. Ekspert Unii Europejskiej w zakresie badań nad nowotworami dziedzicznymi, Członek Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Ekspertów na Europę i Afrykę w programie UICC Familial Cancer and Prevention, a także Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Krajowy Koordynator ERN GENTURIS – Europejskiej Sieci Referencyjnej zajmującej się transgraniczną opieką zdrowotną nad pacjentami z rzadkimi zespołami genetycznego ryzyka nowotworowego należy do grona Visiting scientist w instytutach Pasteura w Paryżu, Wistara i Nowotworów Jeffersona w Filadelfii.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Stradina w Rydze jest ponadto liderem i mentorem w programie badań nad wykrywaniem nowotworów dziedzicznych, obejmującym blisko półtora miliona mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, a także twórcą i aktywnym działaczem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych.

Jan Lubiński
Artur Badyta

dr hab. inż. Artur Badyda

Adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w zakresie procesów zarządzania ochroną środowiska, oddziaływania na środowisko przedsięwzięć transportowych oraz konsultacji społecznych przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych i przemysłowych.

Naukowo zajmuje się oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie człowieka. Były doradca Ministra Środowiska, obecnie m.in. członek Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Przewodniczący Głównej Komisji Młodzieży w Naczelnej Organizacji Technicznej.

dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

Specjalista alergologii i chorób wewnętrznych. Członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP. Od blisko 20 lat prowadzi intensywną działalność edukacyjną, zarówno środowiska medycznego, jak i samych pacjentów. Czynnie uczestniczy w społecznych konsultacjach organizowanych w ramach forum „Dialog dla Zdrowia” przy Ministrze Zdrowia oraz w projekcie „Liczy się każdy oddech” w strukturach Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2010 r. organizator ogólnopolskiej akcji bezpłatnych badań spirometrycznych pn. Polskie Dni Spirometrii.

Wyróżniony w 2015 r. prestiżową nagrodą Świętego Kamila przyznawaną z okazji Światowego Dnia Chorego za "prowadzoną z żołnierską konsekwencją walkę o każdy oddech chorych (...)". Obecnie pracuje w Klinice Chorób Infekcyjnych i Alergologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, prowadząc badania nad wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka. Autor i współautor prac oryginalnych naukowych poświęconych wpływowi zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka m.in. monografii pt. "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka", ISBN 978-83-943065-0-2. Współorganizator corocznych konferencji “Dum Spiro Spero”. W projekcie pełni rolę Koordynatora Edukacji Lekarzy.

Piotr Dąbrowiecki
Dane realizatora projektu

Read Gene SA
Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Dane kontaktowe

+48 91 441 72 50
czas.naczystepowietrze@interia.pl
ul. Akacjowa 2, 71-253 Szczecin