dla liderów NGO i urzędników

Informacje podstawowe

Organizacje pozarządowe posiadają potencjał zmiany postaw obywatelskich wobec głównych problemów społecznych. Jakość podejmowanych przez Organizacje inicjatyw zależy od stopnia znajomości zagadnień, których się podejmuję. Często liderami organizacji pozarządowych są specjaliści i eksperci dziedzinowi, którzy oprócz wiedzy posiadają także „imperatyw działania”. Dla takich właśnie liderów mamy ambitne zadanie w projekcie Czas na czyste powietrze.

W dniu 23 listopada br. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, odbyło się spotkanie inaugurujące cały cykl zaplanowanych spotkań informacyjno-eksperckich.

Otworzył je Prorektor, Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki.

Wśród prelegentów znaleźli się:

  • dr Anna Koprowicz, która przedstawiła słuchaczom cele i założenia kampanii Czas na czyste powietrze,
  • dr hab. Artur Badyda, prof. PW i SGSP, z wystąpieniem nt. aktualnej jakości powietrzaw Polsce (czynniki kształtujące jakość powietrza, główne źródła poszczególnych zanieczyszczeń),
  • dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, który szczegółowo omówił wpływ substancji zanieczyszczających powietrze na poszczególne układyi narządy ludzkiego organizmu;
  • mł. bryg. dr inż. Rafał Porowski reprezentujący Szkołę Główną Służby Pożarniczej z wykłademszkodliwych substancji powstających w procesie spalania przewodów elektrycznych
  • Marcin Podgórski, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, przedstawił zebranym kompetencje Urzędu Marszałkowskiego oraz podejmowane przezeń działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

W warszawskim spotkaniu aktywny udział wzięli również m.in. dr Barbara Toczko – Główny Specjalista w Departamencie Monitoringu i Informacji o Środowisku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Warszawy oraz urzędów jego dzielnic, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Straży Miejskiej w Warszawie, Korporacji Kominiarzy Polskich, organizacji pozarządowych, lokalnych mediów, a także osoby zainteresowane poruszaną tematyką.

Kolejne spotkania odbędą się w Krakowie (7.12.2017) i Wrocławiu (15.12.2017).

Dane realizatora projektu

Read Gene SA
Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Dane kontaktowe

+48 91 441 72 50
czas.naczystepowietrze@interia.pl
ul. Akacjowa 2, 71-253 Szczecin